เทคโนโลยีเครื่องจักร

Shenglin มีสายการผลิตกึ่งอัตโนมัติ 4 สายพร้อมเครื่องจักรทั้งหมด 48 เครื่องสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกในขณะนี้และยังมีสายการผลิตอีก 4 สายในโรงงานเก่า คนงานทุกคนจัดการเครื่องจักรหนึ่งเครื่องสำหรับกระบวนการผลิตและการปั้น ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันพร้อมผลผลิตประจำวันที่แตกต่างกัน เราผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไปมากกว่า 45 ชนิดและผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองมากกว่า 100 ชนิด