พื้นที่ตรวจสอบ QCShenglin มีทีม QC ที่มีประสบการณ์และพนักงานตรวจสอบจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนจัดส่ง พนักงานตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นและดำเนินการบรรจุหีบห่อต่อไปคือการแพ็คและจัดเก็บ